اولین دوره کارگاه آموزشی مهارت‌های کاربردی در ارتباط موثر با مشتری برگزار در تاریخ پنج شنبه ۲۳ آذرماه ۹۶ با تدریس آقای دکتر آرش شارقی برگزار شد. در این دوره میزبان بیمه پاسارگاد، بازرگان گستر جام جم، تابان نیرو شیراز، پیام آوران دانش مدیریت، فناوری پیشرفته جهان و گلدیس کاشی بودیم.

کارگاه مهارت‌های کاربردی در برقراری ارتباط موثر با مشتری

 

 

کارگاه مهارت‌های کاربردی در برقراری ارتباط موثر با مشتری