اولین دوره کارگاه ارزیابی و انتخاب نرم افزارهای CRM روز پنج شنبه مورخ نهم شهریورماه ۱۹۳۶  برگزار شد. مدرسین این گارگاه، آقای مهندس مجید برقی و خانم مهندس فاطمه نصری بودند.

در این کارگاه، میزبان مدیران و کارشناسان عزیزی از کسب و کارهای B2B و B2C از جمله گروه صنعتی فیروز،  بیمارستان آتیه، مجموعه دوان، پارک آبی اوشن کیش، باتاب تجارت ویستا، توزیع بهینه اکرلیک، آتک و شوکالا بودیم.

 

کارگاه طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری نهم شهریور 96