در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ همزمان با عید سعید قربان و همین طور در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۵، کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان، به صورت اختصاصی برای شرکت بزرگ ایزایران برگزار شد. در این دوره، حدود ۳۵۰ نفر از مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و کارمندان شرکت ایزایران که در کلاس مختلف دسته بندی شده بودند، آموزش‌های طراحی شده را دریافت کردند. در این دوره، طرح درس هر کدام از سطوح سازمانی به صورت مجزا طراحی شده بود.

767-isiran-enhance