اولین جلسه از کارگاه طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، در روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه در شرکت دخانیات ایران برگزار شد. در این دوره، بخش‌های ابتدایی مدل DrCRM در طراحی و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری برای تیم بازاریابی، فروش نمایندگان، فروش مویرگی و فروش خارجی این سازمان تشریح شد. جلسات بعدی این دوره در هفته آتی برگزار می‌شود.

کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت دخانیات ایران