در تاریخ دهم آبان ماه ۱۳۹۵، فروشگاه بزرگ گلدیس کاشی در خیابان شیراز جنوبی افتتاح شد. نمایندگان فروش محصولات گلدیس کاشی از سراسر کشور در این مراسم حضور داشتند.

 

01%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%af%d9%84%d8%af%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c

02%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%af%d9%84%d8%af%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c

 

 

 

 

 

 

 

 

این فروشگاه، به معرفی آخرین طرح‌های محصولات کاشی و سرامیک مجموعه گلدیس کاشی می‌پردازد. طرح‌های نوین محصولات گلدیس کاشی بر اساس تلفیق پیشرفت‌های نوین بین‌المللی با گنجینه غنی الگوها و فرم‌های ایرانی ارائه شده است.

 

03%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%af%d9%84%d8%af%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c

04%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%af%d9%84%d8%af%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c

 

 

 

 

 

 

 

در این مراسم، کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان، برای نمایندگان محترم مجموعه گلدیس کاشی ارائه شد. شرکت‌ کنندگان،‌ علاوه بر آشنایی با مفاهیم آکادمیک حوزه CRM، با استراتژی‌ها و برنامه‌های شرکت گلدیس کاشی در حوزه توسعه ارتباط با شبکه فروش و مشتریان آشنا شدند.

 

05%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%af%d9%84%d8%af%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c

06%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%af%d9%84%d8%af%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c