گروه مدیریت ارتباط با مشتری DrCRM 1394/10/19 9:02:03

با مدل DrCRM©

نبض مشتری

در دستان شماست

مدل DrCRM© در طراحی و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، یک الگوی بومی است که به کسب و کارها کمک می‌کند تا تمامی ارکان سازمان از جمله استراتژی‌ها، فرآیندها، زیرساخت‌های فناورانه و نتایج کلیدی عملکرد را در راستای ایجاد یک کسب و کار مشتری محور، به صورت یکپارچه، سازمان‌دهی کنند.

معرفی مدل DrCRM©

معرفی خدمات

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در کسب و کارتان را به صورت حرفه‌ای طراحی و مستقر کنید

کلینیک ارزیابی بلوغ سیستم CRM 

تکمیل این پرسشنامه به شما کمک می‌کند تا میزان بلوغ کسب و کارتان را در شایستگی‌های حوزه مدیریت ارتباط با مشتری بشناسید.

اجرای کلینیک DrCRM©
کلینیک ارزیابی بلوغ سیستم CRM

کارگاه‌های آموزشی

ابزارها و مهارت‌های ارتباط با مشتری را به صورت کاربردی بیاموزید

اطلاعات بیشتر
پیش ثبت نام

افتخار می‌کنیم که بهترین‌ها به ما اعتماد کرده‌اند

مقاله‌های آموزشی

صدها مقاله آموزشی CRM در وبلاگ ما به صورت رایگان در دسترس شماست