گروه مدیریت ارتباط با مشتری DrCRM 1394/10/19 9:02:03

با مدل DrCRM

نبض مشتری

در دستان شماست

مدل DrCRM© در طراحی و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، پس از به کارگیری متدلوژی‌های معتبر بین‌المللی در پروژه‌های اجرایی و احساس نیاز برای توسعه یک مدل بومی، طراحی شده است.

معرفی مدل DrCRM©

معرفی خدمات

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در کسب و کارتان را به صورت حرفه‌ای طراحی و مستقر کنید

افتخار می‌کنیم که بهترین‌ها به ما اعتماد کرده‌اند

کارگاه‌های آموزشی

ابزارها و مهارت‌های ارتباط با مشتری را به صورت کاربردی بیاموزید