معرفی خدمات

تحلیل، طراحی و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان 

با استقرار مدل DrCRM© نبض مشتری در دستان شماست

مدل DrCRM© در طراحی و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، یک الگوی بومی است که به کسب و کارها کمک می‌کند تا تمامی ارکان سازمان از جمله استراتژی‌ها، فرآیندها، زیرساخت‌های فناورانه و نتایج کلیدی عملکرد را در راستای ایجاد یک کسب و کار مشتری محور، به صورت یکپارچه، سازمان‌دهی کنند.

کلینیک ارزیابی بلوغ سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

بر اساس نسخه ۲۰۲۱ از مدل  DrCRM 

کتاب نبض مشتری در دست شما

معرفی نسخه ۲۰۲۱ مدل DrCRM 

کارگاه‌های آموزشی

ابزارها و مهارت‌های ارتباط با مشتری را به صورت کاربردی بیاموزید

افتخار می‌کنیم که بهترین‌ها به ما اعتماد کرده‌اند

مقاله‌های آموزشی

صدها مقاله آموزشی CRM در وبلاگ ما به صورت رایگان در دسترس شماست