راهنمای انتخاب نرم افزار CRM 1396/5/11 19:28:18

به دنبال بهترین نرم افزار CRM هستید؟

     چر ا  مشاوره گروه DrCRM را به شما پیشنهاد می‌دهیم؟

 • ما مشاور مستقل در حوزه CRM هستیم.

 • ما تولید کننده یا فروشنده نرم افزار CRM نیستیم.

 • ما برای مشاوره انتخاب نرم افزار، منفعتی از سوی شرکت‌های نرم افزاری نداریم.

 • ما در کنارتان هستیم تا نرم افزار خریداری شده را به صورت اثربخش مستقر نمایید.

 • مدل DrCRM© در انتخاب نرم افزار بر اساس مطالعه متدهای موفق بین‌المللی طراحی شده است.

چگونه می‌توانید از مدل DrCRM© در انتخاب نرم افزار کمک بگیرید؟

خرید مستندات مدل

مستندات را خریداری می‌کنید و با استفاده از راهنمای آن، به ارزیابی و انتخاب می‌پردازید.

به چه شرکت‌هایی توصیه می‌شود؟

کسب و کارهایی که تیم اجرایی متخصص برای به کارگیری مدل را در اختیار دارند.

حضور در کارگاه آموزشی

در کارگاه آموزشی، با نکات کاربردی به‌کارگیری مدل DrCRM© آشنا می‌شوید.

به چه شرکت‌هایی توصیه می‌شود؟

کسب و کارهایی که می‌خواهند از آموزش گروه DrCRM در بکارگیری مدل بهره‌مند شوند.

دریافت مشاوره انتخاب نرم افزار

از تجارب مشاوران گروه DrCRM در فرآیند ارزیابی و انتخاب بهره می‌گیرید.

به چه شرکت‌هایی توصیه می‌شود؟

کسب و کارهایی که قصد دارند انتخاب را به همراه یک تیم تخصصی انجام دهند.

با سرمایه‌گذاری حدود ۲% از هزینه خرید یک نرم افزار CRM، ریسک انتخاب نامتناسب را کاهش دهید!

مستندات مدل DrCRM© شامل چه مواردی است؟

 • چک لیست ارزیابی سازمان (Self Assessment)

 • فرمت تدوین Business Case

 • فرمت زمان‌بندی پروژه ارزیابی و انتخاب CRM

 • فرمت تدوین RFP برای ارسال به شرکت‌های نرم افزاری

 • فرمت شناسایی و اولویت‌بندی مشخصه‌ها

 • فرمت مقایسه، امتیازدهی و پیشنهاد مناسب‌ترین نرم افزار

 • نیم ساعت مشاوره تلفنی با هدف رسیدن شما به مناسب‌ترین گزینه

کارگاه انتخاب نرم افزار با چه اهدافی طراحی شده است؟

 • شناسایی بهترین راهکار نرم افزاری بر اساس مدل DrCRM©

 • تسلط به مفاهیم تخصصی در حوزه نرم افزارهای CRM

 • آشنایی با امکانات نرم افزارهای CRM و مقایسه آن‌ها

 • شناسایی نیازمندی‌ها و انتظارات سازمان‌ها از نرم افزارهای CRM

 • کسب مهارت در تهیه RFP برای خرید نرم افزار CRM

 • کسب مهارت در ارزیابی نرم افزارهای CRM

 • کاهش ریسک خرید ناموفق نرم افزار CRM

برای خرید مستندات، شرکت در کارگاه و دریافت مشاوره،  با ما تماس بگیرید.

گروه DrCRM با پشتوانه به‌کارگیری موفق این مدل در پروژه‌های مختلف، برای خرید مستندات و حضور در کارگاه، ضمانت بازگرداندن ۱۰۰% وجه را در صورت عدم رضایتمندی در نظر می‌گیرد.

      telephone-symbol-button_318-418932  ۲۲۰۶۰۹۲۶

فرم درخواست تماس

 مراحل  مدل DrCRM© در ارزیابی و انتخاب نرم افزار چگونه است؟

مرحله اول

ارزیابی کسب و کار

مرحله دوم

شناسایی نیازمندی‌های کسب و کار

مرحله سوم

ارزیابی و انتخاب نرم افزار