پروژه‌ طراحی فرآیندهای ارتباط با مشتری و انتخاب نرم افزار مجموعه سما مروارید آسیا آغاز شد و افتخار داشتیم برای کارگاه طراحی فرآیندهای ارتباط با مشتری، میزبان مدیریت محترم و تعدادی از کارکنان این سازمان باشیم.