سومین دوره کارگاه آنلاین جعبه ابزار مدیریت ارتباط با مشتری با مشارکت مرکز آموزش ضمن خدمت دانشگاه تهران طی ۳۶ ساعت از تاریخ یکم تا سی‌ام آذررماه ۱۳۹۹ برگزار شد. اعطای مدارک دوره در تاریخ هفتم بهمن ماه ۹۹ برگزار شد و در جلسه‌ای، میزبان تعدادی از شرکت‌کنندگان ساکن تهران بودیم.