افتخار داشتیم کارگاه‌های آموزش آنلاین را برای کارشناسان محترم شرکت پالایشگاه اصفهان به صورت درون سازمانی برگزار کنیم. این کارگاه‌ها در ۸ جلسه سه ساعته اجرا شد.