افتخار داشتیم در تاریخ پانزدهم دیماه ۱۳۹۹ برای جلسه معارفه پروژه CRM در گروه زمزم، در خدمت مدیران محترم این مجموعه باشیم. مدیران محترم مناطق در سرتاسر کشور، از طریق پلتفرم آنلاین در این رویداد حضور داشتند.