دوم دوره کارگاه ارزیابی و انتخاب نرم افزارهای CRM روز پنج شنبه مورخ بیست و سوم شهریورماه ۱۹۳۶  برگزار شد. مدرسین این گارگاه، آقای مهندس مجید برقی و خانم مهندس فاطمه نصری بودند.

در این کارگاه، میزبان مدیران و کارشناسان عزیزی از کسب و کارهای B2B و B2C از جمله موسسه خیریه محک، شرکت تامکار گاز، گروه بازرگانی الرافدین، صنایع شیمیایی رزین گل، نوین دانه طلایی فرزام و فروشگاه سیسمونی آفتاب بودیم.

 

کارگاه طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بیست و سوم شهریور 96