سومین دوره کارگاه طراحی سیستم CRM به صورت برنامه دو روزه در تاریخ اول و دوم آذرماه ۱۳۹۶ برگزار شد و میزبان تیم هایی از مجموعه ورزشی انقلاب، پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس، طرح باران، بلاک ۶۸ و مجموعه باغ رستوران امیر نظام کرمان بودیم.

سومین دوره کارگاه طراحی سیستم CRM